Nota legal

OLEINAS Y GRASAS S.L. és una empresa amb domicili al Carrer Alemanya, - 43120 CONSTANTI
Telèfon 977 52 10 11

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L' empresa Oleinas y grasas SL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

OBLIGACIÓ DE FER ÚS CORRECTE DELS CONTINGUTS

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris al Portal, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, de conformitat amb la llei, i es compromet a abstenir-se de:

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès